L’home que mira

Junio 29, 2010

Després de la retallada: unitat.

Guardado en: Política — ralco @ 4:03 pm

Es veia a venir fa temps i ningú no es pot sorprende si la sentència del Tribunal Constitucional trenca per a molts anys el pacte polític Catalunya/Espanya. No cal perdre ni un minut amb lamentacions sobre el que hauria estat i no va poder ser si Zapatero haguès complert amb la seva paraula. Ja és massa tard per matisacions; l’agressió del Tribunal Constitucional no va contra federalistes ni contra sobiranistes: va contra el país. Avui a la tarda tarda aniré per patriotisme (vella i suada paraula!) a la presentació del llibre del President Montilla, tot i que em temo un acte per a aparatchiks socialistes cansats de viure bé. i el dia 10 seré  a la Manifestació, tot i les meves reticències tant pel que fa a la talla política d’alguna gent, com pel fons mateix de l’acte. Però no ploraré (ni jo ni els meus amics), per un Estatut que ja va nèixer mort. Després de l’emprenyamenta, hem d’aixecar-nos. Cal reconèixer que la sentència, com a mínim, clarifica les coses i obrar en conseqüència. D’ara endavant, el problema ja no és el de salvar els mobles de l’Estatut (la ‘falsa ruta’ ara mateix), sinó plantejar-nos com enfocar ara les eleccions per obrir un període de transició cap a la vida política adulta.


La situació actual supera de molt la capacitat de moviment d’uns partits polítics desprestigiats i obliga a superar la fase ‘moralista’ (de bons i dolents, de purs i de tacticistes) dels  ’antipolítics’.  Cal arribar a les eleccions amb candidatures independentistes unides i procurant (més enllà de l’independentisme), la màxima unitat també dels partits polítics (soberanistes o no) i de la ciutadania, al voltant del dret a decidir. Per això després de molts dubtes peronals vaig decidir signar el Manifest dels avis, el Manifest Broggi, o per dir-ho tècnicament el Manifest del 12 d’abril per una Conferència Nacional del Soberanisme. En definitiva el manifest de la gent amb experiència que ens demana unitat. Ara com ara, en tant que país, no ens val altre camí que el d’articular una resposta unitària que vagi més enllà dels despatxos de polítics desprestigiats i dels pseudoprofetes tan desprestigiats com els polítics. Només la unitat cívica i la solvència personal d’un grapat de persones (molt poques, massa poques) ha tingut la lucidesa de dir paraules senzilles i clares. Ara cal veure com s’articula la proposta unitària cap a les urnes. 

El Manifest del 12 d’Abril que signen gent tant dispar com Bassols, Barrera, Giner, Bohigas, Terricabras, Rubert de Ventós, Eva Serra, Carme-Laura, Francesc Vicens, Sales Coderch, etc., recull l’opinió  d’alguna de la gent amb trajectòria cívica més ferma d’aquest país. Saben de què parlen i han demostrat (amb trajectòries que són de tota una vida), que han estat sempre capaços de posar el país per sobre de la butxaca. La gent del Manifest Broggi representa avui el nostre millor capital humà i crec seriosament que tenim un estiu per anar preparant amb la discrecció que aquestes coses exigeixen, una Conferència Sobiranista capaç de refer ponts (coma mínim des d’ERC a les CUP’s), en la línia del que ens demanen.


És també l’hora d’una generositat important d’ERC (que si fa l’ase es juga també moltes coses).  Però la carta de la unitat cal treballar-la a fons i tenir la millor gent al davant en les llistes electorals del novembre per poder fer pes i contrarestar els adversaris de la Catalunya-Nació.  O això o la retallada de l’Estatut només serà el princip de problemes molt complicats i foscos. 

http://www.manifest12abril.cat

 

 

 

Junio 26, 2010

Final de mes a l’Ateneu

Guardado en: Filosofia, Societat — ralco @ 10:37 am

El dia 30 (a les 19:30) a l’Ateneu Barcelonès parlarem de ‘Sense territori’, a propòsit de David Harvey (l’estètica i la política urbana, a càrrec de Bernat Lladó, geògraf) i de Henri Lefebvre: (urbanisme i crítica a l’espai de la modernitat, a càrrec de Tiago Romeu, sociòleg). D’aquesta manera es tanca un curs de filosofia molt intens enguany i culmina amb cicle que proposa una revisió de les propostes més significatives teòriques dels darrers deu anys.

Sense haver-ho previst l’última conferència es planteja el tema de l’espai urbà que cada cop apareix més com un nou ‘comp de batalla’. La geografia i l’urbanisme estant tenint un protagonisme en la reflexió teòrica que és molt similar al que va tenir fa deu o quinze anys el concepte de biopolítica. És obvi que internet ha provocat una nova geografia i que la immigració obliga a repensar l’espai urbà. Veurem què en surt.

De moment, però, amb aquest acte a l’Ateneu recuperem després d’un any d’obres la sala Verdaguer, totalment refeta i amb nous serveis tecnològics. Bona manera de tancar el curs.

Final de mes

Guardado en: Uncategorized — ralco @ 10:26 am

Acaba juny i és l’època de tancar dossiers. Avui marxa el fill a Toronto i dimecres la filla se’n va a Israel. Preparo el curs d’estiu al Col·legi de Llicenciats, rellegeixo un parell de clàssics en vistes a la traducció, acumulo llibres sobre pensament totalitari per al curs de tardor. Les tardes massa lentes de l’estiu em produeixen una mica d’angúnia. L’astènia primaveral s’allarga massa i em comenten que perdre pes produeix com a característica secundària un punt de depressió. Els clàssics en deien vanitat de la cultura.

Junio 8, 2010

Pensar?

Guardado en: Filosofia, Societat — ralco @ 12:03 pm

Fa molts anys, Bergson (qui el llegeix?), va escriure que això de pensar demanava tanta quantitat d’energia que era difícilment compatible amb la humanitat. Els humans no estem fets per pensar sinó per emocionar-nos i per tenir allò que de vegades s’anomena una ‘atenció fluïda’, dispersa i inconcreta. D’aquesta lamentable característica, que ens porta a inhibir la racionalitat precisament quan més la necessitariem,  se n’han aprofitat al llarg de la història un munt de desaprensius insignes. Alguns dels quals es dediquen també a una cosa que en diuen ‘filosofia’ tot i que seria molt més just anomenar-la ‘control mental’. Ara estem en un moment brutal en la construcció social d’emocions i fins i tot assistim per televisió a la construcció d’una autèntica epidèmia de por que hom vol estendre arreu a la terra (amb l’ajut incommensurable de la socialdemocràcia europea tipus Ikea), per a millor gaudi de banquers i multinacionals. Bon moment per recordar Epicur. Lluitar contra la por és l’objectiu de la filosofia.  

Entradas siguientes »

Gestionado con WordPress

bactrim ds sulfa allergy propecia shedding duration is your period worse on clomid fertility clomid calculator can a 3 year old have ventolin lexapro drug insert is cipro safe for pregnancy length of time viagra is effective accutane and digestive disorders ampicillin bactrim how to switch from celexa to pristiq cialis blue pill interactions prednisone and alcohol plavix response test can you take amitriptyline and zoloft together can i take tramadol and melatonin together erythromycin linola creme kaufen valtrex humira interaction zoloft and prozac comparison fluoxetine brand names obat erythromycin 250 mg buspar false positive for amphetamines lipitor and synthroid interactions doxycycline causing dry skin where to get cheap levitra can i use monistat while taking cipro biaxin vs amoxicillin for bronchitis how long does metformin take to cure pcos when to discontinue lexapro effexor pain killer can lisinopril cause bronchitis amoxicillin and clavulanate potassium during pregnancy does prednisone cause acne breakouts does cialis reduce sperm count bactrim dosing esrd metformin saxagliptin combination low cost alternative lexapro fluoxetine causing anorexia can i take tramadol and metaxalone together tramadol dosage for dogs arthritis what do you do if you miss a dose of clomid prednisone and solumedrol conversion amoxicillin epilepsy does flagyl make birth control less effective can diflucan cause insomnia can you take doxycycline with probiotics mixing klonopin and viagra cialis leaflet can i take lexapro instead of celexa tramadol slow release half life does propecia grow hair front urinary tract infection treatment ciprofloxacin almus lisinopril price of xenical orlistat can you take paxil and zoloft at the same time how long till prednisone kicks in what foods contain clomid difference between flagyl and vancomycin amitriptyline long term usage coumadin interaction with zithromax take amoxicillin with role of prednisone in pregnancy metformin prostate cancer risk caged tamoxifen clomid and estrogen cream costs for viagra does lexapro cause crazy dreams can lisinopril cause acid reflux synthroid precio chile is it safe to take 2g zithromax why you can't eat grapefruit with lipitor prednisone dose rash how many days after clomid can i get pregnant what is too much lexapro how long does lexapro take to get in your system flagyl nose bleeds alcohol amoxicillin clavulanate tramadol controlled substance minnesota interaction of bactrim and coumadin is amoxicillin good for treating uti what is synthroid 75 mcg can amoxicillin treat chest congestion can i switch from doxycycline to minocycline doxycycline donate blood what happens if i miss a dose of nexium use of accutane for acne clomid libido female effexor high cortisol products that work like viagra tramadol nights monster actos and clomid is 10mg of lexapro a high dose cheap viagra super p force how soon after taking flagyl can i drink alcohol what is the generic for proventil where can you purchase viagra what kind of medicine is fluoxetine prednisone side effects dogs breathing can you drink whilst taking clomid prevacid photosensitivity does tramadol hydrochloride contain paracetamol lexapro costs with insurance zoloft excessive thirst can i take ciprofloxacin for bladder infection metformin causes stomach pains pill identifier pictures tramadol typical dose of lipitor cialis price at sams does metformin affect your hormones is it safe to take amoxicillin and ibuprofen together can plavix tablets be split zoloft and weight gain or weight loss can you combine ibuprofen and tramadol flagyl prescription price dosage of synthroid for weight loss when to use atarax dosage comparison viagra and cialis decreasing effexor side effects cipro antibiotic for food poisoning tramadol breast augmentation 100mg tramadol half life viagra achat europe effexor birth defect lawsuit viagra free samples nz no symptoms of ovulation on clomid flu like symptoms on clomid doxycycline cervical infection viagra yg asli effexor amm birth control pills and metformin for pcos low dose accutane 2012 vertebroplasty and plavix propranolol sleep aid will levaquin treat yeast infection why propecia erectile dysfunction how much is accutane without insurance accutane skin rash 1/2 life of clomid how to use viagra to last longer can i open prevacid capsule dose of doxycycline in lyme disease is it safe to take prednisone every other day action of metformin in pcos should i stop tramadol before surgery if a girl takes viagra what happens buspar with paxil nexium generic india taking metformin no period risk of cancer with tamoxifen taking viagra with vicodin forms of lexapro phenergan and renal function can u get high off ventolin tetracycline and syphilis zoloft active ingredient flagyl perfusion cipla cialis online can i take amoxicillin with cold and flu tablets interaction between xanax and buspar doxycycline to work for acne high dose lipitor study tramadol false positive pregnancy increased chances of twins with clomid when will i ovulate after taking clomid day 3-7 can i take lasix twice a day amoxicillin and stomach flu moa metformin is it bad to drink alcohol on tramadol what to expect when taking buspar valtrex ivf prednisone decreased immunity effect of erythromycin gastric motility buy clomid in australia online maximum dose of clomid does zoloft cause metabolism to slow down flagyl for fertility zoloft lupus effexor et psoriasis brand name of amoxicillin in bd using viagra after prostatectomy clomid harmful baby reaction to doxycycline treatment cialis i viagra effexor xr canoe amoxicillin 875 mg and clavulanic acid 125mg giving dogs zoloft doxycycline and drinking milk fluoxetine how do you feel viagra cause rash flagyl side effects for puppies clomid fait t'il grossir nolvadex lh fsh risk of synthroid overdose ventolin hfa emergency inhaler doxycycline vs suprax cialis split in half type 1 diabetes metformin use can you take creatine with fluoxetine accutane why does acne get worse before it gets better female viagra content prevacid fdt mechanism of action lexapro lowest dose infant ibuprofen and amoxicillin tramadol indications and contraindications side effects when taking synthroid american diabetes association guidelines metformin accutane and percocet methylprednisolone naproxen interaction what is a viagra pill used for medicare paying for viagra tramadol during withdrawal fluoxetine and drowsiness what is the highest dose of cipro diflucan dose for candida viagra generic mexico comparison between cymbalta and effexor levaquin coupon printable walmart pharmacy lipitor generic can you smoke weed if your on amoxicillin plavix and pancreatic cancer tricare viagra coverage ventolin and asthalin doxycycline hyclate chronic prostatitis can erythromycin delayed period diabex metformin hcl can toddlers take ciprofloxacin bactrim bad taste mouth does atarax show up drug test no ovulation second round clomid compare lexapro to paxil how long does zoloft stay in your system after you stop taking it when should take pregnancy test after clomid best generic effexor xr viagra and blood in urine prednisone how long to work for asthma amitriptyline for pain patient information lasix food drug interactions can you take viagra when on high blood pressure medicine viagra uk buy cheap albendazole safe during pregnancy how many days in a row can you take cialis flagyl makes me sleepy accutane muscle aches metformin lean bulk meaning of viagra in urdu how long does it take for prednisolone to work for asthma synthroid side effects numbness doxycycline rash stomach cipro payments plavix overdose treatment will cipro help a sore throat can i just stop taking my synthroid pms lisinopril z valtrex 1 gram cost amoxicillin and low grade fever when does ovulation occur after clomid prednisone causing ulcers is levothroid the same as synthroid tabletki bactrim forte bleeding after ovulation on clomid does ciprofloxacin work for pneumonia price of generic synthroid zithromax price without insurance accutane after 10 days does lexapro cause low sodium how do you wean off of fluoxetine clomid 150g ciprofloxacin and psa side effect of 10mg prednisone turismo a cipro wikipedia cialis from usa pharmacy cons of taking metformin over the counter viagra type medicine medicines similar to buspar is lexapro used for stress plavix copay assistance program zoloft every 12 hours going off of plavix for surgery no periods with metformin how long till you feel better on zoloft amoxicillin heart attack iv erythromycin gastric emptying how long is levitra good for after expiration is glyburide the same as metformin pastile flagyl prednisone maximum dose valtrex costs without insurance lipitor alcohol liver damage lipitor prevacid interactions viagra doesnt work now what can you take prednisone with flexeril 5 year old zoloft how to reduce prednisone dosage in dogs can you take duromine with metformin conception after taking clomid ampicillin uses during pregnancy doxycycline tablet strengths moa of erythromycin is my clomid fake how long for zoloft to get out of your system can i take birth control pills with prednisone can i use pimple cream while on accutane painful nipples clomid birth defects after being off accutane can bactrim treat a tooth abscess dose of amoxicillin for uti in pregnancy walmart levitra promotion can you mix phenergan and lortab valtrex heavy period why does accutane make your lips chapped prednisolone dosage feline propranolol vs atenolol migraine amoxicillin antibiotic acne will 10mg of amitriptyline help me sleep over responding to clomid metformin and anti diarrhea zoloft stop suddenly amoxicillin treatment for flu levaquin and tums bactrim and shellfish allergy side effects withdrawal tramadol will tramadol cause constipation in dogs what type of breast cancer is tamoxifen used for amoxicillin no prescription overnight delivery metformin increase progesterone viagra patent expiry date uk amoxicillin hplc method running on viagra tamoxifen hair loss side effects cipro drink milk tramadol how many to die can you use bactrim to treat yeast infections magnesium oxide and lisinopril does synthroid affect breast milk production accutane dateline lasix dailymed zoloft memory impairment do you need a dea number to prescribe tramadol clomid e sindrome de down plavix and transfused platelets metformin and skin reactions medical term flagyl propecia cost nhs side effect of hctz lisinopril accutane made me look old lasix reduces preload lasix and water intake diflucan grapefruit juice metformin costco price will taking metformin help me get pregnant propecia baby side effects prednisone bad drug what happens if you go in the sun while taking ciprofloxacin liposol orlistat 120 mg lexapro thoughts of death can i buy viagra in bahrain lexapro-anticholinergic side effects forgot to take clomid on first day what is half life of tinidazole doxycycline 200 mg a day how long after accutane can i get a chemical peel zoloft and flu medication lexapro prescription price prednisolone and painkillers taking clomid and ovulation will nolvadex help my libido can i start effexor at 75mg valtrex safety pregnancy lipitor made in turkey metformin makes me crave sweets prednisone side effects red face nexium rebound effect is cipro an opiate tamoxifen fda approval date vitamins to avoid while taking lexapro metronidazole flagyl for diarrhea lisinopril hydrochlorothiazide potassium alternative metformin pcos how to get fluoxetine out of your system prednisone and increased blood glucose accutane t gel doxycycline ototoxic drug accutane chemicals is amitriptyline safe long term propecia emotional side effects can i take omeprazole with oxytetracycline zoloft cold turkey withdrawal zoloft weed smoking should liquid bactrim be refrigerated doxycycline discovered viagra patent expires in us xenical and lap band tramadol irritability does erythromycin cause mood swings viagra tablet for man in pakistan viagra 69 cialis how long it lasts annual cost of tamoxifen metformin and hyperinsulinemia viagra aorta is diflucan safe in early pregnancy prednisone glucose effects metformin und marcumar lexapro norco interactions how long viagra in system how many puffs of ventolin for a toddler best face wash accutane prednisone in spanish prednisone cat itching venlafaxine hcl vs zoloft stopped zoloft after 2 days effexor plus abilify meds contraindicated with viagra taking tindamax and diflucan tramadol for migraines in pregnancy can you donate blood while taking lexapro high blood pressure prednisone where can i buy cialis in the philippines safe antidepressant with tramadol synthroid dosage after thyroidectomy citalopram after fluoxetine zithromax to treat uti ventolin hfa coupon amoxicillin 750 und alkohol amoxicillin treatment for epididymitis can lipitor increase blood sugar explain prednisone lexapro permanent side effects cialis 30 year old erythromycin und linola how much is prevacid otc how much phenergan to take to sleep 1000 mg prednisone multiple sclerosis isi obat tramadol buy cialis over the counter uk voltaren and codeine can i take oxycodone with tramadol generic for plavix cost how much water with bactrim lisinopril patent expiration rash from bactrim treatment metformin hcl bcs class cialis powder form can you drink alcohol when taking propranolol accutane memory problems why refrigerate amoxicillin should zoloft be taken with or without food amitriptyline neurological disorders lexapro diclofenac robaxin help with withdrawal binaural viagra lexapro antidepressants for anxiety cialis break pill in half what is the dosage of doxycycline ciprofloxacin nursing considerations will taking one zoloft do anything omeprazole vs nexium cost tramadol adrenal insufficiency whats better wellbutrin or lexapro back pain while taking clomid ampicillin vs kanamycin levaquin motrin interaction no shedding with propecia abdominal fat prednisone lexapro flashing lights what happens if u take too much metformin metformin first trimester pcos does phenergan lower blood pressure taking doxycycline with prednisone clinical trials of albendazole how buy viagra without prescription why is nexium so effective flagyl cream bv zyrtec metallic taste in mouth plavix canadian pharmacy mass spectrum of propranolol doxycycline hyclate light sensitivity taking celebrex with plavix flagyl e coli treatment would zoloft show up drug test 25 mg zoloft sexual side effects brand names of amitriptyline can take nexium during pregnancy what happens if you take viagra at 18 buy viagra in uk shops amoxicillin for sinus toothache can i take flagyl and zithromax together effexor xr and wellbutrin xl together overnight tramadol visa diflucan cause breakthrough bleeding is tramadol converted to morphine bactrim for herpes provera and tamoxifen which is better amoxicillin or ampicillin can you take clindamycin and doxycycline together does prednisone help allergic reaction can you take prednisolone and paracetamol together does walmart sell metformin erythromycin urticaria prednisolone 5mg ivf